• هر آنچه در مورد نقاشی ساختمان باید بدانید
    تاریخچه کاغذ دیواری,  نقاشی ساختمان

    هر آنچه در مورد نقاشی ساختمان باید بدانید

    هر آنچه در مورد نقاشی ساختمان باید بدانید هر آنچه در مورد نقاشی ساختمان باید بدانید : یکی از انواع دیوار پوش ها است که برای زیبایی دیوار استفاده می شود در گذشته های دور از رنگ های ابتدایی ، کاغذ دیواری های ساده که از کشور چین آغاز شده بود و در برخی از کشور ها مانند افغانسان و تاجیکستان نصب پرده های زیبا برای پوشاندن دیوار مرسوم  بوده است اما در کشور عزیزمان نقاشی ساختمان از قدمتی چند هزار ساله برخوردار بوده و مردمان قدیم با سمق برخی گیاهان یا خاکستر و پودر برخی سنگ ها دیوار های خانه هایشان را رنگ آمیزی می کردند . امروزه نیز…