برای اجرای رنگ روغنی نیاز به چه نوع زیر کاری است ؟ سه رنگ اصلی که امروزه بیشترین کاربرد را در نقاشی ساختمان دارند رنگ روغنی – پلاستیک و اکریلیک است که رنگ اکریلیک در رتبه ی اول و سپس رنگ روغنی از بیشترین رنگ های مورد استفاده در صنعت نقاشی ساختمان هستند .در این […]