انواع کنیتکس کنیتکس روغنی کنیتکس پلاستیک کنیتکس اکریلیک خصوصیات انواع کنیتکس روغنی کنیتکس روغنی از بالا ترین کیفیت برخوردار است و قابل اجرا در داخل و خارج ساختمان می باشد چون با بنزین حل و رقیق می شود کاملاً ضد آب بوده و آب گریز است مزیت انواع کنیتکس روغنی ضد آب بوده و مقاومت […]