رنگ آمیزی ساختمان با غلطک طرح دار مراحل رنگ آمیزی ساختمان با غلطک طرح دار  امروزه ارزان ترین دیوار پوش ها نقاشی ساختمان محسوب می شود چون در هنگام تعویض رنگ نیز با کمی زیر کاری به جهت پر کردن ترک یا درز احتمالی به راحتی می توان رنگ دیوار را تعویض کرد در صورتی […]