پمپ و پیستوله در نقاشی ساختمان  در نقاشی ساختمان هر قدر رنگ یک نواخت زده شود و موجی از اثر قلمو و غلطک روی دیوار نماند کار زیباتر و شیک تر خواهد بود به همین دلیل پمپ ها و بیستوله ها به ابزار کار نقاشان اضافه شد تا کاری بی نقص اجرا شود در رنگ […]