تأثیر انواع رنگ های سرد بر دکوراسیون و روحیات افراد رنگ ها به طور کلی در دو دسته ی رنگ های گرم و سرد تولید می شوند در کنار این رنگ ها رنگ های خنثی نیز وجود دارند که هیچ یک از خصوصیات رنگ های سرد و گرم را ندارند . در مقاله ای به […]