در صنایع مختلف از محصولات فولادی بهشکل گستردهای استفاده میشود و یکی از انواع آنها پروفیل است که بر همین اساس بررسی قیمت پروفیل برای مصارف مختلف اهمیت ویژهای دارد.

در مناطقی که بهطور معمول بارندگی زیاد باشد برای اینکه بتوان آب باران را بهراحتی از روی سازه ساختمانی به سمت زمین هدایت کرد به نوعی از مقاطع فولادی به نام پروفیل آبرو نیاز است. پروفیل آبرو دارای ابعاد مختلفی است و بهطور معمول از گالوانیزاسیون برای ساخت آنها استفاده میشود تا در برابر رطوبت مقاومت مناسبی از خود نشان دهند.

پروفیل آبرو

معرفی پروفیل آبرو

باید بدانید که پروفیل به مقاطعی گفته میشود که در طول معین ساخته شده و دارای سطح مقطع ثابتی هستند، آبرو نیز یکی از این محصولات بهشمار میرود که برای ساخت سقفهای شیبدار میتوان از آن استفاده کرد.

باید در نظر داشته باشید که تجمع آب باران بر روی سقف سازهها میتواند خسارات زیادی را بههمراه داشته باشد بهخصوص در مناطقی که میزان بارندگی سالانه زیاد است. بر همین اساس کاربرد اصلی پروفیلهای آبرو برای تخلیه بهتر آب از روی سقفها است.

البته باید بدانید که از این مقطع فولادی برای ساخت چهارچوب، در و پنجره نیز استفاده میشود و در مواردی هدف افراد از بررسی قیمت پروفیل برای کاربرد در دیگر بخشهای ساختمان خواهد بود.

انواع مختلف پروفیل آبرو کدام است؟

بهطور کلی برای دستهبندی پروفیل آبرو از معیارهای متفاوتی استفاده میکنند و در مواردی آنها را بهصورت یک طرف و 2طرفه میشناسند که دلیل این نامگذاری به خاطر شکل ظاهری آنها است. درواقع نحوه عملکرد، سرعت هدایت آب و چگونگی اتصال این 2 نوع پروفیل نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارد.

بر همین اساس مدلهای یکطرفه تنها از یک سمت بر روی ساختمان متصل میشوند اما پروفیلهای 2طرفه این قابلیت را دارند که از هر 2 سمت به سقف ساختمان اتصال پیدا کنند.

ضخامت این پروفیلها در حدود 2 تا 3 میلیمتر در نظر گرفته میشود، طول آنها 6 متری است و از نظر وزن نیز پروفیلهای یک طرفه و 2طرفه دارای وزن 70 کیلوگرم هستند. از طرفی 3 گروه دیگر از این محصولات فولادی با نامهای زیر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

پروفیل آبرو

پروفیل لندنی

ضخامت و طولی که برای این مدل در نظر گرفته میشود به ترتیب برابر با 0.4 میلیمتر و 3 متر است و اغلب برای پوششدادن سقفهای بزرگ از نمونههای لندنی استفاده میکنند که در زمان مشاهده قیمت پروفیل باید به نوع کاربرد خود دقت کنید.

پروفیلهای لندنی از نمونههای پرکاربرد در بازار محسوب میشوند که برای اتصال قطعات به یکدیگر، لبه آنها را به حالت فیتیلهای میسازند و بعد از نصب در محل مورد نظر معمولا قسمتهای اضافی برش داده میشود. یکی از مشکلاتی که این مدل به همراه دارد احتمال زنگزدگی در طولانیمدت است.

پروفیل آبراه جعبهای

مدل جعبهای در مقایسه با پروفیلهای لندنی ظاهر زیباتری دارد و در زمانی که ظاهر سازه در مقابل قیمت پروفیل اهمیت بیشتری داشته باشد، از نمونههای جعبهای برای ساختمانسازی استفاده میکنند.

ضخامت پروفیلهای جعبهای برابر با 0.4 میلیمتر است و با توجه به زیبایی ظاهری، معمولا در ساخت رستورانها کاربرد بیشتری دارند. هرچند قیمت پروفیل جعبهای بالاتر است اما در مقایسه با نمونههای لندنی کمتر دچار خوردگی میشوند.

درصورتیکه بهدنبال بررسی قیمت انواع پروفیل و مقاطع فولادی مختلف باشید، میتوانید با مراجعه به وبسایت فولادینو به نشانی fooladino.com نوسانات قیمت روزانه را مورد بررسی قرار دهید.

چگونگی تولید پروفیل آبرو

با در نظر گرفتن این موضوع که پروفیلهای آبرو در بیشتر مواقع در معرض آب قرار میگیرند برای تولید آنها از آلیاژی استفاده میشود تا در برابر رطوبت مقاومت و استحکام مناسبی داشته باشد.

بهمنظور تولید این محصولات فولادی، از دستگاه رول فرمینگ استفاده میکنند و روند کار به این صورت است که در ابتدا ورقهای فولادی را در ضخامتهای پایین و ابعاد مشخصی برش میزنند و بعد از واردشدن به دستگاه شکل کلی پروفیل آبرو ایجاد میشود.

در نظر داشته باشید که سطح رویی ورقها باید با استفاده از یک ماده مقاوم در برابر رطوبت پوشش داده شود، از همین رو عملیات رویاندود کردن یا گالوانیزاسیون برای پروفیلهای آبرو انجام میشود.

مراحلی که برای نصب پروفیل آبرو باید انجام داد

به این مسئله توجه کنید که لازم است مراحل نصب را بهخوبی اجرا کنید تا در نهایت مانع از تجمع آب در سقف ساختمان شوید. مراحلی که برای این منظور در نظر گرفته میشود به شرح زیر است:

  • در مرحله نخست سعی کنید برای هدایت آب، پروفیل مناسبی را انتخاب کنید، اگر قیمت پروفیل برای شما حائز اهمیت باشد باید لیست قیمتی را مورد بررسی قرار دهید. البته انتخاب نمونههایی با ضخامت بیشتر و کیفیت بالاتر از هدررفت سرمایه شما جلوگیری میکند.
  • طولی که نیاز دارید را اندازهگیری کرده تا بر این اساس تعداد قطعاتی را که لازم دارید، خریداری کنید.
  • در هنگام نصب باید قابهای مخصوص برای قرارگیری پروفیل در محل مورد نظر جوشکاری شده و بعد از اتصال آبرو لازم است تا عملیاتهای خمکاری و برش بهطور دقیق و اصولی انجام شود.
  • بعد از اینکه عملیاتهای خمکاری و برش کاملا دقیق انجام شود، در این مرحله ساخت تراس و آبرو مخصوص آن نیز تکمیل خواهد شد.
  • در نهایت نحوه نصب پروفیل و قرارگیری تمامی تجهیزات در محل مناسب و مخصوص آنها مورد بررسی قرار میگیرد تا اطمینان حاصل شود که آب به داخل ساختمان نفود نخواهد کرد.

چه عواملی بر روی قیمت پروفیل آبرو تاثیرگذار است؟

اگر بهدنبال یافتن پاسخ این پرسش هستید که قیمت پروفیل آبرو بر چه اساسی مشخص میشود، باید به این نکته توجه کنید که مواردی همچون قیمت ورق مورد استفاده برای تولید، ضخامت در نظر گرفتهشده و ابعاد این محصول در تعیین هزینه نهایی تاثیر دارد.

در خصوص قیمت و هزینه پرداختی برای انواع پروفیل آبرو، با توجه به اینکه اغلب آنها در ضخامتهای مشخصی تولید میشوند، اگر متقاضی قصد داشته باشد تا طول و ضخامت مورد نظر خود را سفارش دهد در نهایت هزینه پرداختی نیز متفاوت خواهد بود.

پروفیل آبرو

جمع بندی

درحالحاضر مقاطع فولادی مختلفی در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد که یکی از آنها پروفیل آبرو نام دارد. درصورتیکه بخواهید برای هدایت آب از روی سقف ساختمان از این محصول استفاده کنید باید قیمت پروفیل را مورد بررسی قرار دهید.

انواع مختلف پروفیلهای آبرو شامل یک طرفه، 2طرفه، جعبهای و لندنی است که هر کدام از نظر ساختار و نوع اتصال تفاوتهایی با هم دارند. شما میتوانید برای بررسی قیمت مقاطع فولادی سری به وبسایت فولادینو بزنید.