انواع تعمیرات مبل

تعمیرات انواع مبل ها در صورت امکان در محل با کیفیت درجه یک و استادکاران خبره انواع کارهای خدماتی در رابطه با  تعمیرات مبلمان، تعویض پارچه مبل استیل، تعمیر صندلی اداری و مبلمان اداری، رویه کوبی، رنگ کاری مبل و تعویض رویه مبل ،تعمیرات دسته مبل و مبل شکسته ،تعویض فنرها، فوم، تعمیر مجدد اسکلت و انواع بی شمار از هر نوع کاری که مربوط به مبلمان باشد .

این شرکت بار دیگر برا ی مشتریانش خدمتی جدید ارائه کرده و کلیه ی کارهای تعمیرات مبلمان و کلیه کارهای خدماتی را با قرار داد رسمی و تعرفه های مصوب می پذیرد و کلیه کارهای اجرایی از طرف این شرکت با ضمانت می باشد .

شرکت خدماتی ساختمانی لوکس ایران همان طور که به شما مشتریان عزیز قول داده بود تا انواع کارهای نقاشی ساختمانی و خدماتی شما را اجرا نماید اینک کلیه ی کارهای دکوراسیون مغازه و فروشگاه شما را می پذیرد. .

تعمیر مبل

 

لینک های مفید:
نقاشی ساختمان