در جواب به این سوال که روی رنگ قبلی میتوان پرایمر یا پرایمین زد با خیر ابتدا باید با ماهیت این رنگ ها آشنا شوید.

معرفی پرایمین و شرایط اجرای آن

در واقع پرایمین رنگ ضعیف پایه آب هست که معمولا برای آستر رنگ های پایه آب استفاده میشود. که سطح مورد نظر میتواند گچ باشد یا رنگ های روغنی یا حتی رنگ های روغنی و بعد از اجرای پرایمین میتوانید رنگ اصلی پایه آب (پلاستیک – نیم پلاستیک – اکریلیک) اجرا کنید. اجرای پرایمین باعث صرفه جویی در هزینه هم میشود زیرا شما دست اول رنگ را پرایمین اجرا میکنید و بعد از آن دو دست رنگ اصلی را اجرا میکنید. پس در جواب به این سوال که میتوان بر روی رنگ قبلی پرایمین اجرا کرد یا نه باید بگوییم بله میتوان

 

لینک های مفید:
نقاشی ساختمان

 

نقاشی ساختمان

معرفی پرایمر و شرایط اجرای آن

پرایمر برای رنگ آستر رنگ های نمای پایه آب استفاده میشود و مهمترین دلیل اجرای آن افزایش چسبندگی رنگ به سطح است بر خلاف رنگ پرایمین که رنگ ضعیف شده پایه آب است و استفاده از آن اختیاری است بدلیل اینکه میتوانید حتی مستقیم ۳ دست رنگ را نیز از رنگ اصلی (رنگ پلاستیک یا اکریلیک) استفاده کنید. اما رنگ پرایمر حتما باید برای آستر رنگ نما استفاده شود. اما سوال اینجاست که اگر سطح مورد نظر رنگ قبلی نداشته باشد و ما برای اولین بار بخواهیم سطح را رنگ کنیم حتما نیاز به پرایمر است ولی در صورتی سطح مورد نظر از قبل رنگ شده باشد و ما مجدد قصد رنگ آمیزی داشته باشیم چطور؟ آیا باز هم نیاز به اجرای پرایمر است؟

 

لینک های مفید:
نقاشی نمای ساختمان

 

نقاشی نمای ساختمان

اگر سطح زیرین رنگ داشته باشد پرایمر یا پرایمین نیاز است؟

حال به پاسخ نهایی میرسیم که در دو حالت پرایمین و پرایمر باید پاسخ دهیم

پرامین

در صورتی که زیر کار رنگ داشته باشد و ما مجدد قصد رنگ آمیزی داشته باشیم اگر رنگ قبلی سطح رنگ روغنی بود بهتر است ابتدا رنگ پرایمین اجرا شود سپس رنگ اصلی (پلاستیک – اکریلیک) اما اگر رنگ قبلی از رنگ های پایه آب بود (اکریلیک – پلاستیک) استفاده از پرایمین اختیاری است زیرا استفاده از آن باعث صرفه جویی هزینه است (یک دست رنگ پرایمین و دو دست رنگ اصلی یا سه دست رنگ اصلی و پرایمین استفاده نشود )

پرایمر

در صورتی که زیر کار نمای ساختمان رنگ داشته باشد و ما مجدد قصد رنگ آمیزی داشته باشیم به دلیل اینکه ابتدا باید رنگ های قبلی پوسیده شده و شکسته شده و… باید کنده یا تراشیده شود و در آن قسمت ها رنگ قبلی ازبین میرود باید حتما بعد از زیر سازی پرایمر اجرا شود و سپس رنگ اصلی نما اجرا شود.