دون دون شدن رنگ با پیستوله، که به اصطلاح عامیانه “پوست پرتقالی” شدن هم نامیده می‌شود، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در ادامه به بررسی تعدادی از این دلایل می‌پردازیم:

علت دون دون شدن رنگ با پیستوله

علت دون دون شدن رنگ با پیستوله

1. غلیظ بودن رنگ:

اگر رنگ بیش از حد غلیظ باشد، به جای پاشش روان، به صورت قطرات ریز روی سطح کار می‌نشیند و پس از خشک شدن، حالت دون دون ایجاد می‌کند. برای حل این مشکل، باید رنگ را با تینر مناسب رقیق کنید تا به غلظت مطلوب برسد.

 

لینک های مفید:
قیمت نقاشی ساختمان

 

2. پاشش بیش از حد رنگ:

اگر رنگ بیش از حد روی سطح کار پاشیده شود، قبل از خشک شدن کامل، شروع به چکه کردن می‌کند و در نهایت، سطح نهایی دون دون می‌شود. برای جلوگیری از این مشکل، باید در هر بار پاشش، مقدار مناسبی رنگ را روی سطح کار اعمال کنید و صبر کنید تا رنگ قبل از پاشش لایه بعدی، کاملاً خشک شود.

3. تنظیم نبودن پیستوله:

تنظیمات مختلف پیستوله، مانند فشار هوا، میزان خروجی رنگ و زاویه پاشش، در کیفیت رنگ‌آمیزی نهایی نقش مهمی دارند. اگر تنظیمات پیستوله به درستی انجام نشده باشد، ممکن است رنگ به صورت دون دون روی سطح کار پاشیده شود. برای حل این مشکل، باید دفترچه راهنمای پیستوله را مطالعه کنید و تنظیمات آن را به درستی انجام دهید.

4. دوری و نزدیکی دهانه پیستوله از سطح کار:

اگر دهانه پیستوله بیش از حد به سطح کار نزدیک باشد، رنگ به صورت قطرات ضخیم روی سطح کار می‌نشیند و پس از خشک شدن، حالت دون دون ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، اگر دهانه پیستوله بیش از حد از سطح کار دور باشد، رنگ قبل از رسیدن به سطح کار خشک می‌شود و به صورت ذرات ریز روی آن می‌نشیند. فاصله مناسب دهانه پیستوله از سطح کار، معمولاً بین 15 تا 20 سانتی‌متر است.

 

لینک های مفید:
اجرای رنگ پلی یورتان

علت دون دون شدن رنگ با پیستوله

علت دون دون شدن رنگ با پیستوله

5. تمیز نبودن سطح کار:

اگر سطح کار قبل از رنگ‌آمیزی به درستی تمیز نشده باشد، وجود گرد و غبار و آلودگی‌ها می‌تواند باعث ایجاد ناهمواری و دون دون شدن رنگ شود. برای حل این مشکل، باید قبل از رنگ‌آمیزی، سطح کار را با شوینده مناسب تمیز کنید و اجازه دهید تا کاملاً خشک شود.

6. تنظیم نبودن فشار هوای دستگاه:

فشار هوای کم می‌تواند باعث پاشش نامناسب رنگ و ایجاد دون دون شدن آن شود. از طرف دیگر، فشار هوای بیش از حد می‌تواند باعث کنده شدن رنگ از سطح کار شود. برای حل این مشکل، باید فشار هوای دستگاه را با توجه به نوع رنگ و سطح کار تنظیم کنید.

7. مناسب نبودن درجه حرارت:

اگر دمای محیط بیش از حد بالا یا پایین باشد، می‌تواند بر کیفیت رنگ‌آمیزی و ایجاد دون دون شدن رنگ تاثیر بگذارد. دمای مناسب برای رنگ‌آمیزی، معمولاً بین 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد است.

8. جریان شدید هوا:

وجود جریان شدید هوا در محیط رنگ‌آمیزی می‌تواند باعث پاشش نامناسب رنگ و ایجاد دون دون شدن آن شود. برای حل این مشکل، باید تا حد امکان، از رنگ‌آمیزی در محیط‌های با جریان شدید هوا خودداری کنید.

علت دون دون شدن رنگ با پیستوله

علت دون دون شدن رنگ با پیستوله

راه حل های رفع مشکل دون دون شدن رنگ با پیستوله:

  1. رنگ را با تینر مناسب رقیق کنید.
  2. از پاشش بیش از حد رنگ خودداری کنید.
  3. تنظیمات پیستوله را به درستی انجام دهید.
  4. فاصله مناسب دهانه پیستوله از سطح کار را حفظ کنید.
  5. قبل از رنگ‌آمیزی، سطح کار را به درستی تمیز کنید.
  6. فشار هوای دستگاه را با توجه به نوع رنگ و سطح کار تنظیم کنید.
  7. در دمای مناسب رنگ‌آمیزی کنید.
  8. از رنگ‌آمیزی در محیط‌های با جریان شدید هوا خودداری کنید.

نکات تکمیلی:

یرای جلوگیری از دون دون شدن رنگ با پیستوله و ایمنی در کار، نکات ذکر شده در زیر را مد نظر قرار دهید:

– قبل از شروع رنگ‌آمیزی، حتماً یک نمونه از رنگ را روی سطحی مشابه با سطح کار اصلی پاشش کنید تا از کیفیت و عدم وجود مشکل در رنگ مطمئن شوید.
– از ماسک و دستکش مناسب برای محافظت از خود در برابر بخارات رنگ استفاده کنید.
پس از اتمام رنگ‌آمیزی، پیستوله را به درستی تمیز کنید.

با رعایت این نکات، می‌توانید از دون دون شدن رنگ با پیستوله جلوگیری کنید و رنگ‌آمیزی با کیفیتی را اجرا کنید.