مراحلی که در نقاشی ساختمان انجام میشود چست ؟

مراحلی که در نقاشی ساختمان انجام میشود. ہدر نقاشی ساختمان مراحل اجرایی کار بسیار مهم است و حتما باید مراحل انجام کار صحیح و به موقع و روی برنامه باشد. مراحل که روی زیر کار نقاشی ساختمان انجام میشود بسیار مهم است . در انجام مراحل زیرکار اگر کار درست انجام نشود در مراحل بعدی به مشکلات جدی بر میخورید . به عنوان مثال ، ما چند نمونه از مشکلاتی که در مراحل بعد از این که روغن زیر کار زده نشده را برای شما مشتری ها توضیح میدهیم ، اگر روی گچ زیر کار روغن زیر کار زده نشود در مرحله بعدی که آستری زده میشود باعث میشود رنگ خیلی بیشتری جذب گچ بشود روغن باعث میشود مکندگی و اتش گچ گرفته بشود و اصطلاحا گچ سیر آب بشود . یکی دیگر از مشکلاتی که در صورتی که روغن زیر کار روی گچ زده نشود در مرحله بعد به وجود می آید این است که در صورتی که احتیاج باشد بتونه روغنی کشیده بشود باعث میشود که بتونه روغنی وقتی کشیده میشود خیلی سریع روی دیوار خشک بشود و باعث میشود بتونه به خوبی به گچ نچسبد و تا حدودی بتونه خراب میشود . ما با یک مثال توضیح دادیم که انجام کارهای به موقع و روی برنامه و صحیح بسیار در نقاشی ساختمان مهم است .

 

لینک های مفید:
شرکت نقاشی ساختمان

 

مراحل اجرایی نقاشی ساختمان : البته تا حدودی کارهایی که انجام میشود بستگی به زیر کار دارد به عنوان مثال خانه های نو ساز که اولین بار است رنگ میشود مراحل بیشتری دارد

توضیح نقاشی ساختمان در خانه های نو ساز که اولین بار است رنگ میشود :  در ابتدا با لیسه و یا کارتکی که ساف باشد سطح کار را به آرامی میتراشیم تا اگر اضافه گچ و سیمان و….. بر روی گچ است جدا شود و بعد از این کار روغن زیر کار میزنیم و اتش گچ را بر طرف میکنیم و بعد بتونه روغنی روی تمام گچ میکشیم و بعد از خشک شدن گوشه و کنج ها را با یک سنباته 150 به آرامی سنباته میکشیم و بعد رنگ آستری میزنیم و بعد از خشک شدن لکه گیری میکنیم و سنباته میزنیم و بعد رنگ میسازیم و 3 دست میزنیم