مراحلی که در نقاشی ساختمان انجام میشود چیست ؟

مراحلی که در نقاشی ساختمان انجام میشود. در نقاشی ساختمان مراحل اجرایی کار بسیار مهم است و حتما باید مراحل انجام کار صحیح و به موقع و روی برنامه باشد. مراحلی که روی زیر کار نقاشی ساختمان انجام میشود بسیار مهم است . در انجام مراحل رنگ آمیزی،اگر زیرسازی کار درست انجام نشود در مراحل بعدی به مشکلات جدی بر میخورید.

به عنوان مثال ، ما چند نمونه از مشکلاتی که در مراحل بعد از این که روغن زیر کار زده نشده را برای شما توضیح میدهیم ، اگر روی گچ زیر کار روغن زیر کار زده نشود در مرحله بعدی که آستری زده میشود، رنگ خیلی بیشتری جذب گچ خواهد شد. روغن باعث میشود مکندگی و اتش گچ گرفته بشود و اصطلاحا گچ سیر آب بشود.

یکی دیگر از مشکلاتی که در صورتی که روغن زیر کار روی گچ زده نشود در مراحل بعد به وجود می آید، این است که در صورتی که احتیاج باشد بتونه روغنی کشیده بشود باعث میشود که بتونه روغنی وقتی کشیده میشود خیلی سریع روی دیوار خشک بشود و همچنین بتونه به خوبی به گچ نچسبد و تا حدودی بتونه خراب میشود. ما با یک مثال توضیح دادیم که انجام کارهای به موقع و روی برنامه و صحیح بسیار در نقاشی ساختمان مهم است .

 

لینک های مفید:
شرکت نقاشی ساختمان

 

مراحل اجرایی نقاشی ساختمان : البته تا حدودی کارهایی که انجام میشود بستگی به زیر کار دارد به عنوان مثال خانه های نو ساز که اولین بار است رنگ میشود مراحل بیشتری دارند

نقاشی ساختمان در خانه های نو ساز که اولین بار است رنگ میشود:

در ابتدا با لیسه و یا کارتکی که صاف باشد سطح کار را به آرامی میتراشیم تا اگر اضافه گچ و سیمان و….. بر روی گچ است جدا شود و بعد از این کار روغن زیر کار میزنیم و اتش گچ را بر طرف میکنیم و بعد بتونه روغنی روی تمام گچ میکشیم و بعد از خشک شدن گوشه و کنج ها را با یک سنباته 150 به آرامی سنباته میکشیم و بعد رنگ آستری میزنیم و بعد از خشک شدن لکه گیری میکنیم و سنباده میزنیم و بعد رنگ میسازیم و 3 دست میزنیم.