1-استفاده از جدا کننده تضمین می کند که همه ی قطعات به صورت مساوی کنار هم قرار بگیرند .

2-برای یک کاشی کاری منظم اول باید قطعات کاشی را چیده و سپس قسمت هایی که کاشی باید برش بخورد بروید .

3-همیشه در خرید کاشی مقداری اضافی خریداری کنید .

4-از سنگی راهنما در گوشه ی کار استفاده کنید .

5-استفاده از شابلون بر ظرافت کار می افزاید .

6-استفاده از مداد شمعی برای لبه های برش خورده مناسب است .

7-اگر نیاز است کاشی سوراخ شود حتماً از مته الماسه استفاده کنید .

8-بعد از 24 ساعت از نصب کاشی روی کار اجرایی دوغاب بریزید .