چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟

رنگ آمیزی دیوار گچی

چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟

رنگ کردن دیوار های گچی متفاوت از دیوار های رنگ شده است و اگر برخی عوامل بر روی دیوار گچی اجرا نشود صد در صد رنگ نهایی بسیار نامناسب خواهد شد .

از کارهای بسیار مهم در رنگ آمیزی دیوار های گچی روغن کاری دیوار با روغن های مخصوص است روغن الیف روغنی ویژه برای دیوار های گچی است .

چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟

 

لینک های مفید:
نقاشی ساختمان

 

چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟

علت روغن کاری دیوار چیست ؟

چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟نقاشی ساختمان بر روی دیوار گچی به این دلیل متفاوت است که ،دیوار گچی چسبندگی نداشته و رنگ به درزهای بسیار ریز گچ فرو می رود و به قولی رنگ توسط دیوار خورده می شود ، وقتی دیوار را روغن کاری می شود حالت چسبندگی در دیوار ایجاد شده و رنگ می تواند به دیوار بچسبد و پوشش دهندگی خوبی، رنگ بر روی دیوار ایجاد کند .

پس از روغن کاری که اصل اساسی در رنگ آمیزی بر روی دیوار گچی است نوبت به بتونه کاری می رسد البته قابل ذکر است اگر گچ کاری دیوار مشکل داشته باشد بتونه نمی تواند معایب دیوار را بپوشاند مگر عیوب جزئی را ، این کار نیاز به تخصص داشته و یک فرد مبتدی ممکن نیست بتواند یک بتونه کاری بی نقص انجام دهد .بتونه کاری باید بعد از روغن کاری انجام شود چون هیچ یک بدون دیگری نمی تواند کار نهایی را درجه یک کند .

حال نوبت به مرحله ی سوم یعنی سمباده کاری می رسد این کار دیوار را کاملاً صاف کرده و معایب جزئی گچ کاری رفع خواهد شد ،سمباده کاری مانند بتونه نیاز چندانی به مهارت نداشته و فقط کافیست تمام قسمت های دیوار به طور کامل و یکنواخت سمباده کاری شود .

 

لینک های مفید:
نقاشی نمای ساختمان

 

در این مرحله اولین دست رنگ به عنوان آستری به دیوار زده می شود و باز دیگر سمباده کاری با دقت و ظرافت بیشتر باید انجام شود در صورت نیاز به لکه گیری قبل از سمباده کاری باید بتونه کشی به دیوار انجام شود وپس از سمباده کاری با تمیز کردن گردو غبار دیوار نوبت به آستر دوم و سپس رنگ آمیزی نهایی در دست سوم رنگ انجام می شود در صورت نیاز می توانید چهارمین دست رنگ آمیزی را هم انجام دهید .

در هر مرحله از کار باید بتونه و رنگ آستر کاملاً خشک شود تا کاری که در نهایت تکمیل شده کاری بی نقص بوده و دیوار را کاملاٌ بپوشاند .

چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟

 

رنگ آمیزی آستر و رنگ اصلی دیوار می تواند با قلمو ، غلطک و یا پمپ و پیستوله انجام شود برای افراد مبتدی کار با پیستوله و یا اسپری های رنگ می تواند بسیار ساده و مناسب باشد .

چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟

چگونه دیوار گچی را رنگ آمیزی کنیم ؟