ایزوگام ساختمان

ایزوگام ساختمان

ایزوگام ساختمان ایزوگام ساختمان یکی دیگر از انواع عایق هایی است که در ساختمان برای عایق بندی استفاده می شود این محصول ، محصولی کارآمد در جهت جلوگیری از عبور رطوبت و آب بوده و به علت سختی بیشتر مانند