ایزوگام ساختمان یکی دیگر از انواع عایق هایی است که در ساختمان برای عایق بندی استفاده می شود این محصول ، محصولی کارآمد در جهت جلوگیری از عبور رطوبت و آب بوده و به علت سختی بیشتر مانند قیر گونی نیاز نیست سطح پوشش روی آن اجرا شود این محصول اگر از انواع استاندارد و […]