جوشگاری از کارهای کارآمد و بسیار مهم در کار ساختمان سازی و صنعت می باشد که در این کار دو قطعه فلزی می باشد . انواع جوشکاری جوشکاری در حالت جامد جوشکاری مقاومتی جوشکاری با گاز اکسیژن و سایر روش ها انواع روش های جوشکاری بوسیله قوس الکتریکی جوش کاری تنگستن گاز TIG : در […]