استفاده از کناف برای زیبا سازی ساختمان ها بسیار مورد توجه است و زیبایی این محصول تکیمل نخواهد شد مگر با یک نقاشی ساختمان بی عیب و نقص ، در ادامه با روش های اصولی نقاشی ساختمان بر روی کناف آشنا شوید. پس از اجرای کناف،سوراخ کاری های هالوژن ها و برق کشی آنها به […]