در انجام نقاشی ساختمان برای اینکه کار نهایی بی نقص و زیبا باشد و عمر و دوام بالایی داشته باشد باید قبل از رنگ آمیزی کار زیرسازی به طور کاملاٌ صحیح و بسته به شرایط سطح کار و جنس  رنگ مورد استفاده ،انجام شود. برخی از رنگ ها مانند مواد سلولزی و کنیتکس ها نیاز […]