سقف کاذب در خدمات ساختمانی

سقف کاذب در خدمات ساختمانی

سقف کاذب در خدمات ساختمانی سقف کاذب امروزه در انواع مختلف تولید و به بازار عرضه می شود علت استفاده از سقف کاذب ،زیبایی این محصولات و همچنین عایق بودن آنها در برابر صدا و حرارت می باشد . نور