یکی دیگر از خدمات ارائه شده در شرکت خدماتی ساختمانی لوکس ایران انجام انواع سیم کشی ساختمان و تأسیسات می باشد که با تمام توان تلاش شده از استادکاران برق کار خبره و تحصیل کرده با کارت مهارتی و تجربه ی چندین ساله استفاده شود تا کاری بی نقص به مشتریان ارائه شود . انجام […]