قیرگونی جیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد ؟ قیر چیست ؟ قیر ماده‌ای چسبنده به رنگ سیاه است كه از هیدروكربن‌های آلی با تركیبات پیچیده شیمیایی ساخته شده است و به عنوان عایق رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد . گونی چیست ؟ گونی تار و پودی و ضخیم با بافت ساده از […]