قیرگونی ساختمان

قیرگونی ساختمان

قیرگونی ساختمان قیر چیست ؟ قیر ماده‌ای چسبنده به رنگ سیاه است كه از هیدروكربن‌های آلی با تركیبات پیچیده شیمیایی ساخته شده است و به عنوان عایق رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد . گونی چیست ؟ گونی تار و