نقاشی لوکس
رنگ آمیزی ساختمان با مولتی کالر

رنگ آمیزی ساختمان با مولتی کالر

مولتی کالر چیست؟ یکی از انواع رنگ های ساختمانی جدید که قابل رقابت با کاغذ دیواری ها تولید شده است انواع مولتی کالر ها هستند .مولتی کالر ها شاملچند رنگ هستند بدین صورت که رنگ زمینه تک رنگ است ولی رگ هایی از دیگر رنگ ها در رنگ اصلی به صورت پراکنده وجود دارند. تنوع […]

طراحی اختصاصی
تماس
call