طراح غرفه طراحی غرفه نیاز مبرم در هر فروشگاه است تا در فضای کم بتوان بیشترین اجناس را به نمایش گذاشت و در ضمن در عین جا داربودن دکوراسیونی شیک داشته و اجناس جلوی چشم مشتری قرار گرفته باشد . طراح غرفه باید تجربه و علم لازم برای طراحی غرفه را داشته باشد تا در […]