کناف کاری در نقاشی ساختمان

کناف کاری در نقاشی ساختمان 

کناف کاری در نقاشی ساختمان Canvas in building painting کناف یعنی چه ؟ کناف کاری / محصولات کمپانی Knauf سطوحی هستند که امروزه در صنعت ساختمان سازی مورد استقبال قرار می گیرد ،کناف به صورت پلیت یا صفحه مورد استفاده