رنگ آمیزی کناف در نقاشی ساختمان

رنگ آمیزی کناف در نقاشی ساختمان

ویژگی ها و رنگ آمیزی کناف نصب کناف امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و صنعت ساختمان سازی از این تکنولوژی به فراوانی استفاده می کنند از این پوشش رای پوشش سقف و دیوار و برای اجرای دکواتیو یا دکوراسیون

کناف کاری در نقاشی ساختمان

کناف کاری در نقاشی ساختمان 

کناف کاری در نقاشی ساختمان Canvas in building painting کناف یعنی چه ؟ کناف کاری / محصولات کمپانی Knauf سطوحی هستند که امروزه در صنعت ساختمان سازی مورد استقبال قرار می گیرد ،کناف به صورت پلیت یا صفحه مورد استفاده