نقاشی لوکس

خدمات خود را انتخاب کنید.

محاسبه میزان رنگ و قیمت حدودی برای نمای بیرونی ساختمان

مساحت دیوار مورد نظر را وارد کنید.


رنگ مصرفی کل (کیلوگرم)
هزینه اجرا دیوار با رنگ پلاستیک یا اکریلیک به تومان
هزینه اجرا دیوار با رنگ نمای نانو ایرانی به تومان
هزینه اجرا سقف با کینتکس به تومان
هزینه اجرا نمای ساختمان با رنگ جوتن به تومان

محاسبه میزان رنگ و قیمت حدودی برای نمای داخل

مساحت کل خانه را وارد کنید.


متراژ کل کار رنگ مصرفی کل (کیلوگرم) رنگ پلاستیک برای سقف رنگ روغنی/اکریلیک برای دیوار
هزینه اجرا دیوار با رنگ روغنی به تومان
هزینه اجرا دیوار با رنگ اکریلیک به تومان
هزینه اجرا سقف با رنگ پلاستیک به تومان
هزینه اجرا سقف و دیوار با رنگ جوتن به تومان

محاسبه میزان رنگ و قیمت حدودی اجرای رنگ چوب

اطلاعات محصول چوب خود را وارد کنید. (کابینت - درب چوبی و ...)
رنگ مصرفی کل (کیلوگرم)
هزینه اجرای کار چوب به تومان
طراحی اختصاصی
تماس
call