نحوه ی رنگ آمیزی با غلطک

آموزش نقاشی ساختمان

نحوه ی رنگ آمیزی با غلطک رنگ آمیزی ساختمان با غلطک در گذشته نقاشی ساختمان به کمک قلمو انجام می شد قلمو ها در سایز کوچک و متوسط و بزرگ و مخصوص رنگ روغنی یا مخصوص رنگ پلاستیک تولید می