بازار بازسازی ساختمان در سال های اخیر بسیار رونق گرفته و بسیاری از مردم به دلایل مختلف تصمیم به بازسازی منزل خود میگیرند مانند قدیمی بودن بنا , تخریب قسمتی از بنا و دلیلی که در سالهای اخیر بیشتر از دو دلیل قبل باعث ترقیب افراد به بازسازی ساختمان خود میگیرند کوچک بودن خانه و […]