باغبانی در منازل و بوستان ها در گذشته باغبانی کار ساده ای بود که روستا نشینان به آن تمایل نشان می دادند آن هم به دلیل اینکه منبع درآمد دیگری نداشتند و شاید علاقه ای هم به این کار نداشتند چون در عین سادگی کار بسیار پر زحمتی بود اما امروزه باغبانی کاری علمی شده […]