شرکت خدماتی ساختمانی لوکس ایران در ابتدا کار خود را با نقاشی ساختمان آغاز کرد اما بعد ها با تقاضا و نیاز مشتریان ثابتش تصمیم به ارائه ی خدماتی کامل تر گرفت به مرور زمان با جذب استادکاران خبره و دوره دیده با تجربیات چندین ده ساله مجموعه ای از خدمات کامل مورد نیاز مشتریان […]