مشارکت در ساخت – تعمیرات و نوسازی

بازسازی ساختمان

مشارکت در ساخت – تعمیرات و نوسازی شرکت خدماتی ساختمانی لوکس ایران با مشارکت در ساخت – تعمیرات و نوسازی در خدمت مشتریان و هموطنان عزیز می باشد .مشارکت در ساخت می تواند برای صاحبان خانه های کلنگی بسیار مفید