اجرای اپوکسی یا پلی ارتان

اجرای اپوکسی یا پلی ارتان

اجرای اپوکسی یا پلی ارتان خصوصیات کلی اپوکسی و پلی ارتان اپوکسی و پلی ارتان هر دو کفپوش های گرما سخت هستند هر دو کفپوش از مقاومت های متفاوت در برابر ضربه – مواد شیمیایی – روغن ها برخوردارند هر