رنگ جوتن از جمله با کیفیت ترین رنگ های ساختمانی هستند که برای استفاده در نما و نقاط داخلی ساختمان طراحی و تولید شده اند این محصول ارزشمند را می توان بر روی لکیه ی سطوح گچ ،سیمان ، چوب ،کناف و هر نوع دیگر از سطوح مورد استفاده قرار داد.یکی از علل رونق این […]