انواع پوشش های رزینی و نگهدارنده در ساختمان

رنگ آمیزی درب چوبی

رزین ها،سیلر و کیر…… علاوه بر چیزی که اغلب مردم میدانند همان اندازه که برای زیبایی کارایی دارند برای مقاومت هم کارایی دارند