انواع رنگ های پلی استر با کیفیت بسیار بالا در دو نوع رنگ پلی استر و رنگ نیم پلی استر در بازار موجود هستند .