رولکس در نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان در سعد آباد

رولکس در نقاشی ساختمان رولکس چیست ؟ رولکس نوعی از رنگ کنیتکس است که بافت نرم تر و دانه های ریزتری دارد ، رولکس را می توان نوعی کنیتکس دانست چون بافتی مشابه داشته و از نظر مقاومت در یک