نقاشی ساختمان لوکس یکی از روش های تزیین دیوار محسوب می شود انواع دیوار پوش هایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد غیر از نقاشی ساختمان ،کاغذ دیواری ، سنگ ، کاشی , دیوار پوش های چوبی و پارکت و برخی دیگر از دیوار پوش ها موجود هستند ، نقاشی ساختمان قدیمی ترین دیوار […]