قالیشویی در تهران با کیفیت ممتاز امروزه با رواج آپارتمان نشینی و زندگی در خانه های کوچک ، امکان شستشوی فرش را در حیاط های بزرگ از بین رفته است پس لازم است شستشوی فرش خود را به جایی مطمئن بسپارید تا فرش با کیفیت ممتاز و بدون حقه بازی که بسیار مرسوم شده ،سپرد […]