قیرگونی ساختمان قیر چیست ؟ قیر ماده‌ای چسبنده به رنگ سیاه است كه از هیدروكربن‌های آلی با تركیبات پیچیده شیمیایی ساخته شده است و به عنوان عایق رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد . گونی چیست ؟ گونی تار و پودی و ضخیم با بافت ساده از الیاف كنف چتایی است. تارها های موجود در […]