قیمت نقاشی ساختمان معمولا با احتساب درصد تورم و تغییر قیمت های رنگ و ابزار و مزد کارگران محاسبه میشود . که قیمت را میتوان به دو شکل قیمت با مصالح و قیمت بدون مصالح به مشتری داد . اما دلایل بسیاری وجود دارد که میتوانند بر تغییر قیمت تاثیر بگذارند که چند نمونه از […]