در دهه گذشته به علت ساخت و ساز های زیاد و تعمیرات در ساخت و دکور منازل کار های تاسیساتی مخصوصا نقاشی ساختمان در شمال تهران بسیار رونق گرفته و همین مورد باعث شده تا گروه نقاشی لوکس گروهی مجرب را برای خدمات رنگ آمیزی و نقاشی نمای داخلی و نمای بیرونی در شمال تهران […]