شرکت خدماتی ساختمانی لوکس ایران با مشارکت در ساخت – تعمیرات و نوسازی در خدمت مشتریان و هموطنان عزیز می باشد .مشارکت در ساخت می تواند برای صاحبان خانه های کلنگی بسیار مفید باشد ،کسانی که قادر به انجام ساخت و تعمیر خانه ی خود نیستند برای مثال علم و تجربه ی لازم را ندارند […]