نصاب شیشه خبره نصب شیشه یکی دیگر از استادکاران به کار گرفته شد ه در شرکت خدماتی ساختمانی لوکس ایران با تحولی عظیم در کار خدمات رسانی به هموطنان کار نقاشی ساختمان خود را ارتقاء داده و امروزه با حدود 50 استادکار در زمینه های مختلف خدماتی در خدمت مشتریان است . شما هموطن عزیز […]