نقاشی ساختمان در محله امام زاده قاسم ، محله امام زاده قاسم محله ای زیبا در پای کوه است که بافتهای قدیمی در کنار بافت های جدید و شیک حسی متفاوت به انسان می بخشد این محله بسیار توریست پذیر بوده و مشتریان نقاشی ساختمان در این منطقه خواهان سبک های متفاوتی از نقاشی ساختمان […]