نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان در رشت – هر شهری بسته به آب و هوای آن نوع خاصی از نقاشی ساختمان را بیشتر می پسندند در شهر زیبای رشت به علت رطوبت بالا رنگ آمیزی با رنگ های مقاوم در برابر آب و رطوبت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد .این نوع از رنگ ها از […]