چرا نقاشی ساختمان بهتر از کاغذ دیواری است ؟ نقاشی ساختمان در تهرانسر نقاشی ساختمان در عین سادگی نسبت به کاغذ دیواری ها از طرفداران بیشتری برخوردار است چون خیلی از افراد شیک بودن را در سادگی می بینند . در صورتی که رنگ دیوار خراب شود تعمیر آن ساده تر از تعمیر کاغذ دیواری […]