نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان در جماران ، جماران منطقه ای در شمال تهران از توابع شمیرانات و جزء منطقه ی 1 است . این منطقه به دلیل وجود حسینه ی جماران و مسجد جامع جماران و مکان های تاریخی و زیارتی بسیار توریست پذیر بوده  و ساختمان سازی در این منطقه به سرعت پیشرفت کرده. […]