رنگ آمیزی ساختمان با نقاشی مدرن نقاشی ساختمان در گرگان – نقاشی ساختمان در هر شهری باید مطابق با آب و هوای آنجا انجام شود بدین صورت که در شهری مانند گرگان که رطوبت هوا بالاست استفاده از رنگ های کمتر مقاوم مانند اکریلیک در نما به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود و اگر کسی […]