پتینه در نقاشی ساختمان

پتینه در نقاشی ساختمان

پتینه در نقاشی ساختمان پتینه در نقاشی ساختمان پتینه در نقاشی ساختمان تکنیکی مدرن در نقاشی ساختمان است که قابلیت اجرا بر روی سطوح مختلف از جمله دیوار ، سقف ، سطوح فازی ، پارتیشن ها و … را دارد