تعمیرات ساختمان – بنایی BUILDING جزء کارهای ساختمانی محسوب می شود که در آن نیاز به وجود مصالح ساختمانی می باشد که اگر با مصالح ساختمانی استاندارد کار بنایی انجام نشود نمی توان توقع کاری با داوام داشت . کلیه مصالح ساختمانی باید تست استحکام را قبلاً در آزمایشگاه های ساختمانی کشور گذرانده باشند .و […]