کناف کاری در نقاشی ساختمان Canvas in building painting کناف یعنی چه ؟ کناف کاری / محصولات کمپانی Knauf سطوحی هستند که امروزه در صنعت ساختمان سازی مورد استقبال قرار می گیرد ،کناف به صورت پلیت یا صفحه مورد استفاده است که رنگ آمیزی صفحات کناف در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد . […]