گچ کاری

آموزش گچ کاری ساختمان

آموزش گچ کاری ساختمان  

مراحل کلی در اجرای گچ کاری ساختمان گچ کاری زیر سازی برای مرحله ی اول با گچ خاک گچ کاری روسازی برای مرحله ی دوم با گچ سفید روش انجام گچ کاری ساختمان مرحله ی اول : وقتی می خواهید یک دیوار را گچ کاری کنید در اول کار یک لایه با گچ خاک باید […]


ادامه مطلب

گچ کاری ساختمان طبق استاندارد 2020

گچ کاری ساختمان  

گچ چیست ؟ گچ ماده ای پودری و سفید رنگ است که از سنگ گچ در کارخانجات به دو صورت گچ خاک و گچ کاملاٌ خالص تولید و عرضه می شود . گچ خاک به علت ناخالصی هایی که دارد برای زیر کاری در ساختمان ها و گچ کاملاً خالص برای گچ کاری نهایی و […]


ادامه مطلب